בנק טפחות לא משלם שעות נוספות - כתבה ב YNET

עובדי טפחות לביה"ד: הבנק לא משלם שעות נוספות
מבקשים להורות להנהלה למסור את כל הנתונים על שעות עבודתם ב-7 השנים האחרונות, כדי שיוכלו להצליב עם מה ששולם בפועל

לכתבה ב Ynet