דיני חברות

משרדנו מטפל בשלבי יסוד החברה – החל מהסכם המייסדים, עריכת מסמכי התאגיד (חברה, שותפות או עמותה), סיוע ליזמים להחליט איזה תאגיד להקים, רישומו אצל רשם התאגידים וקבלת כל ההחלטות הנדרשות לשם הפעלתו בצורה תקינה וחוקית. בנוסף אנו עוסקים ביעוץ לבעלי מניות ולדירקטורים בחברות, פרטיות וציבוריות, בסוגיות שונות בחייו של התאגיד וכן בסוגיות בפירוק החברות. עו"ד ליבן קובי שימשה כמזכירת חברה ציבורית (גילתק תקשורת בע"מ)  וכיועצת משפטית של שתי חברות ציבוריות (פקר פלדה ונגב קרמיקה).