דיני מקרקעין

במסגרת העיסוק בדיני מקרקעין משרדנו מטפל בסוגים שונים של עסקאות ובהן מכירה ורכישה של נכסים (בתים, דירות, נחלות, מגרשים וכדומה), השכרה של נכסים מסחריים ושל דירות ובתים, עסקאות קומבינציה, הסכמים עם קבלנים ונותני שירותים אחרים בתחום הבניה. לצד זאת אנו עוסקים בתחום התכנון והבניה, הגשת התנגדויות, הוצאת היתרי בניה ועתירות מינהליות.