העצמאות 87 - הרצליה

פרויקט תמ"א 38.

100% הסכמות של הדיירים לפרויקט.

סטאטוס: תכנון מוקפא לאור שינוי מדיניות עיריית הרצליה.