הקפאת צעדי חברת הדואר

בית המשפט העליון המליץ אתמול לחברת דואר ישראל להקפיא את הצעדים שהיא נוקטת נגד הזכיינים של סוכנויות הדואר השובתות.

לכתבה בעתון הארץ