חוק הסיוע המשפטי למכוני כושר

באוגוסט פורסם תיקון לחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994 שמקל בקבלת מתאמנים.

כידוע לכם על פי המצב היום חובה לדרוש מכל מתאמן תעודה רפואית המאשרת את כשירותו מבחינה רפואית להתאמן.

על פי התיקון החדש ניתן לקבל מתאמן על סמך הצהרת בריאות, מילוי שאלון רפואי והצהרה (בנוסח שיקבע שר הבריאות ) המאשרים כי הוא אינו סובל מבעיות, ורק במקרה בו יהיה בעיה רפואית תידרש תעודה רפואית.

התיקון החדש יכנס לתוקף בתוך 30 יום (מצ"ב), אך בכל מקרה עד שיכנס התיקון לתוקף ויפורסם השאלון וההצהרה ע"י שר הבריאות  מומלץ להמשיך ולבקש תעודה רפואית.

יש לנו בין הלקוחות של המשרד מכון ספורט המיועד לנשים בלבד

חוק הסיוע המשפטי