חשיבות תפקיד המבקר ברשות המקומית

מבקר עירייה – מה מעמדו?
כיצד עליו לנהוג כאשר הממונים עליו – ובראשם ראש העיר, הגזבר והמנכ"ל של העיריה – מפרים את הסכם ההעסקה שלו ולא משלמים את המגיע לו על פי ההסכם?

ניתן ללמוד, בין היתר, מהחובה למנות מבקר כקבוע בס' 167 לפקודת העיריות. תפקידו מתמקד בבדיקה שפעולות העירייה נעשות כדין, בסמכות, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. מעמדו של המבקר כמי שמחד אמור לבקר את פעולות העירייה נבחריה ועובדיה, ומאידך הוא תלוי בהחלטותיהם כמעסיקים שלו -  טעון מטבעו במתח אשר עלול לפגוע באחד בתפקודו של אחד מכלבי השמירה של הדמוקרטיה.

משרדנו ייצג את מבקר עירית אופקים אשר במשך שנים חשף וגילה שחיתות וחוסר מינהל תקין בעירייה, אך במקביל שילם על כך מחיר כבד של אי תשלום שכר וזכויות סוציאליות. הפרות דין אלה נגדו הן את הסכם ההעסקה וכן החלטה מחייבת של משרד הפנים והממונה על השכר אשר קבעו רמת שכר וזכויות גבוהים מזו ששולמה למרשנו בפועל.  בנוסף, סבל המבקר מהתעמרות הממונים עליו, שאותם הוא ביקר ביד קשה.

כתוצאה מהגשת התביעה בנושא דיני עבודה על ידי משרדנו, החלה עירית אופקים לקיים את הוראות הנוהל של משרד הפנים והממונה על השכר ובכך תוקן העוול מכאן ואילך. ואולם, אנו לא ויתרנו ודרשנו פיצוי בגין הפרת ההסכם קודם לכן.   

בית הדין האזורי בבאר שבע שדן בתביעה שהוגשה על ידי משרדנו וקבע כי הסכם ההעסקה אכן הופר אך נמנע מלאכוף את ההסכם ולחייב את העיריה לשלם את אלא פסק פיצוי כללי בלבד של 75,000 ₪  בצירוף הוצאות משפט (ס"ע (ב"ש) 1135-09 צבי בר דרור נ' עירית אופקים ).

משרדנו לא ויתר והגיש על פסק דין זה ערעור וזאת על אף קשיים ראייתיים ומשפטיים - ובהם כי הסכם ההעסקה החתום בידי העיריה ואף החלטת מועצת העיר לגבי תנאי העסקתו של המבקר "הועלמו" מספרי הרשות המקומית וכן שהממונה על השכר במשרד הפנים לא אישר את ההסכם. בדיון בערעור מצא המערער אוזן קשבת אצל שופטי בית הדין הארצי, ובפסק הדין שניתן בהסכמת הצדדים על דרך של פשרה נפסקו למערער 150,000 שח נוספים (ע"ע 34086-10-12 בר דרור נ' עירית אופקים ומדינת ישראל).