יוספסברג 12, 14, 16 כפר גנים, פתח תקוה

ייצוג 90 בעלי הדירות בפרויקט, בכלל זאת ליווי הדיירים במו"מ, פינוי הדירות הישנות ובחירת דירות חדשות. בנוסף מחזיק המשרד בנאמנות בערבויות בנקאיות לטובת הדיירים; כמחצית מהדיירים קיבלו באוגוסט 2016 את הדירות החדשות.

יזם: נווה –גד בשיתוף עם חברת NSA - אור לירי.

סטאטוס הפרויקט: מומש ומאוכלס במלואו.

אדריכל הפרויקט: דורון גולדווסר.

צפו בסרטון הפרויקט והריסת הבניינים

 

 

                                               קישור לאתר הפרויקט

 

 

   המצב לפני:                                                     

          

 

 

 

 

 

התקדמות הפרויקט