מרכוס 19-21, יהוד

משרדנו מייצג 32 דיירים, בפרוייקט תמ"א חיזוק. לאחר עריכת  מכרז נבחרה הצעתה של חב' א.ש.ר.א. 

100% מהדיירים חתמו על ההסכם וניתן היתר בנייה. הבנייה צפויה להתחיל בקרוב.