סטרכילביץ 6-8, פתח תקוה

ייצוג 24 בעלי דירות.

יזם: י.ב. ניר.

סטאטוס הפרויקט: בימים אלה מתבצעות ההחתמות על ההסכמים והיזם החל בתכנון לאחר שהתקיימו מספר ישיבות עבודה בעירייה.

אדריכל הפרויקט: דב יפה – מארק סגל.

ליחצו כאן לאתר היזם

 

ליחצו כאן למצב הבניין בו גרים הדיירים

ליחצו כאן למצגת היזם בכנס דיירים

 

 

 

 

 

 

 

 

מצב קיים