סעדיה חתוכה 2,יהוד

36 דירות קיימות אשר במקומן נבנות בימים אלה 182 דירות חדשות; מחצית מהפרויקט במתכונת של בינוי-פינוי. הפרויקט היה כרוך בהתקשרות עם הרשות המקומית להחלפת שטחים ולזכויות לחניה מתחת לשצ"פ.

יזם: אזורים

סטאטוס הפרויקט: 22 מהדירות החדשות נמסרו לדיירים ביולי 2017; הבנין השני נמצא בשלבי הקמה

אדריכל הפרויקט: ישראל רוזיו, תשבי- רוזיו.

 

 

 

                                                                                                                                   לאתר הפרויקט

                                                                                                                                המצב הקיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      תמונות מכנס דיירים בפרוייקט של אזורים ביהוד :