עולי הגרדום ירושלים

משרדנו מייצג את בעלי הדירות, בשיתוף עם עוה"ד תוסיה כהן. 

היזם: מקסיקו ישראל בע"מ. 

שלב: מתבצע סקר חברתי וצרכים של הבעלים קודם לתחילת מו"מ לגבי ההסכם