עסקים והגנת איכות הסביבה

החברה האנושית פוגעת בסביבה ומנצלת את משאבי הטבע בצורה בלתי הפיכה. המודעות לכך הולכת וגדלה וננקטים יותר צעדים על מנת לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית של האדם. הדבר בא לידי ביטוי בהקמתם של עסקים שפועלים בתחומי המחזור, האנרגיה הירוקה, המים, החינוך, והמחקר. בנוסף, משפיע התחום כולל החקיקה בו על כל תחומי החיים האחרים. מה הם האתגרים שעומדים לפתחם של העסקים בתחום הגנת הסביבה?

עסקים שעוסקים בתחום הגנת איכות הסביבה נחוצים - הם אחראים לפיתוח ויישום טכנולוגיות המפחיתות את הנזק שגורמת החברה האנושית לכדור הארץ, תוך שימור ושיפור איכות החיים עבורנו בני האדם וכלל היצורים החולקים עמנו את הסביבה. בין עסקים אלה ניתן למצוא עסקים בתחום המחזור של חומרים ומוצרים, הטיפול בפסולת מסוגים שונים כולל אשפה ביתית, טיהור והשבחה של מים, פיתוח טכנולוגיות. בין לקוחות משרד ליבן-קוביהמתמחה  דיני איכות הסביבה , ישנם מפעלי מחזור, תחנות מעבר עבור פסולת, המרת פסולת לאנרגיה, סחר במכסות פליטות אויר וטיהור וסינון מים.

על אף חשיבותם הרבה ותרומתם לאיכות הסביבה ואיכות חיינו, עסקים כאלה צריכים להתמודד עם קשיים מרובים.

NOT IN MY BACK YARD (NIMBY)

לעיתים קרובות עסקים אשר עוסקים בהגנת הסביבה עושים שימוש בחומרי גלם ותהליכים שעשויים ליצור מטרדים כמו ריח, עשן או רעש. כולם רוצים מיחזור, טיפול לא מזהם באשפה וייצור אנרגיה חלופית – אבל לא על חשבון נוחיותם האישית. עסקים היוצרים מטרדים, תהא פעילותם חשובה וחיונית ככל שתהא, עשויים להתקשות לאתר מקום מאושר לפעילותם או  לקבל רישיון עסק עקב התנגדות התושבים בסביבה והרשויות. "נימבי" - "לא בחצר האחורית שלי" הוא מושג בינלאומי שמתאר את התופעה הזו.

קשיים רגולטיביים

הטכנולוגיה מתפתחת בקצב מסחרר ותהליכים חדשים ולא מוכרים נכנסים לשוק כל העת. הידע אודות הפגיעה של החברה האנושית בסביבה והדרכים השונות להפחית אותה גדל, אך למערכות השלטון הציבורי, החקיקה, המשפט, הרישוי והאכיפה נדרש זמן על מנת להסתגל לשינויים.

למשרד עו"ד ליבן-קובי ידע וניסיון בהתמודדות עם בנושאים אלה. המשרד סייע בקידום חקיקה בתחום דיני איכות הסביבה וליווה משפטית את הפעילות הלוביסטית לקידום העניין.

תכנית ממשק

תכנית ממשק של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה היא דוגמא למאמצים הנעשים בארץ לקידום הקשר בין תחום איכות הסביבה והקיימות לבין רשויות השלטון וקובעי המדיניות בישראל. התכנית מכשירה מומחים בתחומי הסביבה והאקולוגיה ומאפשרת את הצבתם של בעלי תואר דוקטור בצמתי קבלת ההחלטות למשך שנה (במתכונת של פוסט דוקטורט מעשי). המטרה היא להנגיש את הידע המדעי למנהל הציבורי ולסייע לקבלת החלטות מקצועיות ומבוססות מדעית, מצד אחד, ולחשוף את אנשי האקדמיה לחיי המעשה.  

קישור לאתר תכנית ממשק

משרד ליבן קובי, מתמחה בדיני איכות הסביבה ,  מייעץ לאגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה ומלווה מקצועית ומשפטית את תוכנית ממשק – החל מתחילת דרכה.

רישוי העסק

משרדינו יש ידע ברישוי עסקים בתחום איכות הסביבה. המשרד ניהל הליכים פליליים ואזרחיים בתחום, וצבר ידע וניסיון בתחום.

מקרקעין והגנת הסביבה

תחום העסקים התורמים להגנת הסביבה משיק לסוגיות בתחום המקרקעין והתכנון והבניה. תעשיות המטפלות באשפה ושפכים מסוגים שונים זקוקות לשטח רב, והגדרת שימושי הקרקע וקבלת אישור לקיים את העסק מלווה בפנייה לוועדות לתכנון ובנייה ברמות שונות.

משרד עוה"ד מיכל ליבן-קובי מתמחה בתחום המקרקעין והתכנון ובנייה. הידע הרב שנצבר במשרדינו הן בתחומים אלה והן בתחום הסביבה חשוב לקידום ורישוי עסקים בתחום הגנת הסביבה.

"יש כסף בזבל"

בשנים האחרונות הופך כל התחום ה"ירוק" לאופנתי והוא תופס תאוצה בתודעת הציבור כחיובי ואיכותי. אין ספק כי העתיד יביא עמו דגש חזק אף יותר על פיתוח טכנולוגיות חדשות וחינוך הציבור לשמירה על הסביבה, ועם כל אלה יתרחבו גם הזדמנויות ואתגרים עסקיים ופיננסיים.

בין לקוחות המשרד: האגודה הישראלית לאקולוגיה – תכנית ממשק, מפעלי מחזור שרונים, דן מחזור - אתר טיפול בגרוטאות ברזל.