פרסומים

- קובץ מאמרים בהוצאת נציבות שירות המדינה בנושא מעמד האישה (1988) – כתיבה ועריכה.

- עוזרת מחקר בוועדה קוברסקי – הוועדה הציבורית-מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופים הנתמכים מתקציב המדינה (1989).

- עורכת משנה של הספר "מעמד האישה במשפט ובחברה", הוצאת שוקן (1995).​

- "עסקה במקרקעין" - הרצאה בכנס 28.6.2013 

- "התחדשות עירונית: היבטים מעשיים"
הרצאת פתיחה בהשתלמות מקצועית בהתחדשות עירונית של לשכת עורכי הדין – ועד מחוז ירושלים, המרכז המסחרי אוניברסיטת בר אילן, 27.1.2015

- "התחדשות עירונית: היבטים משפטיים"
השתלמות לבעלי בתים, קרית יובל ירושלים, חב' מוריה, 15.2.2015