רמז, יהוד

תמא חיזוק ביהוד –
המשרד מייצג רוכשי יחידות בפרויקט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המצב לפני:                                                                                             הדמייה