מאמרים

חשיבות תפקיד המבקר ברשות המקומית

מבקר עירייה – מה מעמדו?כיצד עליו לנהוג כאשר הממונים עליו – ובראשם ראש העיר, הגזבר והמנכ"ל של העיריה – מפרים את הסכם ההעסקה שלו ולא משלמים את המגיע לו על פי ההסכם?ניתן ללמוד, בין היתר, מהחובה למנות מבקר כקבוע בס' 167 לפקודת העיריות. תפקידו מתמקד בבדיקה שפעולות העירייה נעשות כדין, בסמכות, תוך שמירת...

הקמה ופירוק חברות

הליך פירוק חברה מומלץ לחברות שבבעלותן מעט מאוד נכסים או התחייבויות, אשר באפשרותן לבצע מימוש כל נכסים

התחדשות עירונית

מצוקת הדיור בארץ דורשת בנייה מאסיבית של יחידות דיור חדשות, והפתרון - התחדשות עירונית

פינוי בינוי

אחד העקרונות הבסיסיים ביותר בעסקאות פינוי בינוי הוא שכל ההוצאות של הפרויקט חלות על היזם, כולל עלות התכנון והבנייה

עסקים והגנת איכות הסביבה

החברה האנושית פוגעת בסביבה ומנצלת את משאבי הטבע בצורה בלתי הפיכה. המודעות לכך הולכת וגדלה וננקטים יותר צעדים על מנת לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית של האדם. הדבר בא לידי ביטוי בהקמתם של עסקים שפועלים בתחומי המחזור, האנרגיה הירוקה, המים, החינוך, והמחקר. בנוסף, משפיע התחום כולל החקיקה בו על כל תחומי החיים האחרים. מה הם...

עסקאות יד שנייה

עורך הדין דיני מקרקעין מלווה את העסקה ומוודא שהנכס ראוי למכירה מבחינה משפטית ומונע טעויות נפוצות של קונים ומוכרים

חוק הסיוע המשפטי למכוני כושר

באוגוסט פורסם תיקון לחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994 שמקל בקבלת מתאמנים.כידוע לכם על פי המצב היום חובה לדרוש מכל מתאמן תעודה רפואית המאשרת את כשירותו מבחינה רפואית להתאמן.על פי התיקון החדש ניתן לקבל מתאמן על סמך הצהרת בריאות, מילוי שאלון רפואי והצהרה (בנוסח שיקבע שר הבריאות ) המאשרים כי הוא אינו סובל...

דיני בחירות - דרכי תעמולה

איזה שלט בחירות מותר למועמד לראשות עיר לפרסם, היכן מותר לתלות אותו ומתי?חוק הבחירות (דרכי-תעמולה), התשי"ט-1959 מערכת הבחירות לכנסת ולרשויות מקומיות: עיריות מועצות מקומיות ומועצות אזוריות – מוסדרים הכללים לגבי הפרסום בעיתונות, בכלי השידור: רדיו וטלוויזיה, ובחוצות – בין בשלטי חוצות ובין על גבי הבתים - בחוק...