בת ים

פרויקט פינוי בינוי. הפרויקט אושר הועדה המקומית ומופקד במחוזית
רמת הנשיא בת ים
רמת הנשיא בת ים