הרצליה

העצמאות 87 - הרצליה
העצמאות 87 - הרצליה
תמ"א הריסה ובנייה מחדש
אלי כהן 14 הרצליה
אלי כהן 14 הרצליה