תביעה - 9 מנהלים נגד נמל חיפה - כתבה בעיתון לעינייני הובלה

כתבה בעיתון יומי לענייני הובלה - 9 מנהלים הנמצאים בהסכם עבודה 'דור ב', תובעים את נמל חיפה לממש הסכמים קיבוציים ולהשוות תנאים.

לכתבה